Ενημέρωση για εισόδημα Αλληλεγγύης από τον δήμο Παπάγου – Χολαργού

0
687
Ενημέρωση για εισόδημα Αλληλεγγύης από τον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Ενημέρωση για εισόδημα Αλληλεγγύης από τον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Ακολουθήστε μας στα social media
Ενημέρωση για εισόδημα Αλληλεγγύης από τον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Ενημέρωση για εισόδημα Αλληλεγγύης από τον δήμο Παπάγου – Χολαργού

Ενημέρωση για εισόδημα Αλληλεγγύης από τον δήμο Παπάγου – Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ότι από 01/11/2018 θα ισχύσουν οι εξής αλλαγές:
Η οικονομική ενίσχυση θα παραμείνει σταθερή για 6 μήνες χωρίς να χρειάζεται η μηνιαία τροποποίηση. Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την 1η Νοεμβρίου 2018, η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής ή τελευταίας τροποποίησης. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση.
Παράδειγμα: Νοικοκυριό με αίτηση που έχει τροποποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018 θα λαμβάνει σταθερό ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι και τον Απρίλιο του 2019, μήνα κατά τον οποίο θα πρέπει να επανυποβάλει αίτηση (καθώς τον Απρίλιο συμπληρώνονται έξι μήνες από τον μήνα έγκρισης).
Προσοχή: Νοικοκυριό με αίτηση που έχει εγκριθεί τον Μάρτιο του 2018 κι έκτοτε δεν έχει τροποποιηθεί θα πρέπει να κάνει εκ νέου αίτηση τον Νοέμβριο του 2018.
Η εγκεκριμένη αίτηση μπορεί να τροποποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης στο σχολείο, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση στο Κ.Ε.Α. Για κάθε επόμενη υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να παρέχονται είτε από τον Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας είτε ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Κ.Ε.Α. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Οποιοδήποτε εισόδημα έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα του εξωτερικού δηλώνονται (π.χ οικογενειακό επίδομα, σύνταξη γήρατος από οποιαδήποτε χώρα.)
Ειδικά οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών, (β) εσπερινά γυμνάσια.
Όλα τα ενήλικα μέλη συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενουμένων μελών του νοικοκυριού καλούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο με γνήσιο της υπογραφής.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Δ/νση: Λ. Περικλέους 55, ισόγειο,
Τ.Κ: 15561
Τηλέφωνο: 2132002874, 873
Ημέρες-ώρες εξυπηρέτησης κοινού Κ.Ε.Α.: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 09:00-13:30
E-mail: kentrokoinotitas@dpapxolgov.gr
Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Αθανασάκου-Μουντάκη, κα. Α. Λιαράκου, κα. Π. Μεντζελοπούλου, κα. Μ. Λάτσιου.