Έκθεση Ζωγραφικής από το ΔΟΠΑΠ στο Δημαρχείο

0
235
Έκθεση Ζωγραφικής από το ΔΟΠΑΠ στο Δημαρχείο
Έκθεση Ζωγραφικής από το ΔΟΠΑΠ στο Δημαρχείο
Έκθεση Ζωγραφικής από το ΔΟΠΑΠ στο Δημαρχείο
Έκθεση Ζωγραφικής από το ΔΟΠΑΠ στο Δημαρχείο

Έκθεση Ζωγραφικής από το ΔΟΠΑΠ στο Δημαρχείο

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κύριος Δημήτριος Οικονόμου σας προσκαλούν στην έκθεση ζωγραφικής των Τμημάτων του ΔΟΠΑΠ με τίτλο «ΝΑΙ».

Τα εγκαίνια της  έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 19:00 στον εκθεσιακό χώρο έναντι του Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού (Λεωφ. Περικλέους 55).

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 10 έως και τις 13 Ιουνίου  και θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 10:00 έως και τις 14:00, καθώς και από τις 18:00 έως και τις 21:00.

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΔΟΠΑΠ

Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς