Αυτή είναι μάλλον η ομάδα του Κώστα Τίγκα στον δήμο

0
474

Αυτή είναι μάλλον η ομάδα του Κώστα Τίγκα στον δήμο

Με 3 δημοτικούς συμβούλους θα είναι τα επόμενα 4 χρόνια ο Κώστας Τίγκας στο δημοτικό συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού. Ο Κώστας Τίγκας ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄ Για την πόλη που μας αξίζει΄΄ θα έχει στο πλαϊ του κατά πάσα πιθανότητα  τον Μπάμπη Στάϊκο καθώς και ο Ρίζος.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως υπάρχει μια πιθανότητα ανάλογα με τις έδρες και πως έχουν διανεμηθεί.

Αυτή είναι μάλλον η ομάδα του Κώστα Τίγκα στον δήμο

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ εο υ δ η λ ώ σ ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν