Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού

0
194
Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού
Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού
διαφήμιση

Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν ΟΦ Χολαργού και Άρης Χολαργού γνωστοποίησαν την πρόθεση τους από εδώ και πέρα στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ενιαία συνεργασία.

Αφού τα δυο ανδρικά τμήματα θα συμμετέχουν στις αντίστοιχες κατηγορίες της ΕΠΣΑ, οι ακαδημίες των δυο συλλόγων θα συμπορευτούν.

Η ανακοινωση

Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού
Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού

ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε