Παρασκευή, Απρίλιος 26, 2019

Ημερήσιο Αρχείο: Μάρτιος 11, 2019

Καθαρά Δευτέρα τι γιορτάζουμε και τι είναι

Καθαρά Δευτέρα τι γιορτάζουμε και τι είναι Ενα από τα πιο γνωστά έθιμα το οποίο περνά από γενιά σε γενιά είναι και αυτό του πετάγματος...