Χρηματοδότηση 365.100 € στην Αγ. Παρασκευής για σχολεία – μηχανήματα

0
768
Χρηματοδότηση 365.100 € για τον δήμο Αγ. Παρασκευής για σχολεία - μηχανήματα
Χρηματοδότηση 365.100 € για τον δήμο Αγ. Παρασκευής για σχολεία - μηχανήματα
Ακολουθήστε μας στα social media

Χρηματοδότηση 365.100 € στην Αγ. Παρασκευής για σχολεία – μηχανήματα

Ο δήμος Αγίας Παρασκευής θα χρηματοδοτηθεί με 365.100 ευρώ για έργα συντήρησης καθώς και προμήθεια μηχανημάτων.

Με 220.100 ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και 145.000 ευρώ για την προμήθειανέων μηχανημάτων έργου καθώς και εξαρτημάτων,  θα  χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής το 2018 από αντίστοιχες δράσεις του Ειδικού Προγράμματος  Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών,  έχει βασικούς στόχους  την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης  και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Δήμων.  Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.
Για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις του προγράμματος, όπως οι 2 προαναφερόμενες,    εκδίδονται προσκλήσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών στις οποίες εξειδικεύονται οι στόχοι, οι όροι, το ύψος των χρηματοδοτήσεων, οι διαδικασίες ένταξης  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Χρηματοδότηση 365.100 € για τον δήμο Αγ. Παρασκευής για σχολεία - μηχανήματα
Χρηματοδότηση 365.100 € για τον δήμο Αγ. Παρασκευής για σχολεία – μηχανήματα

Χρηματοδότηση 365.100 € στην Αγ. Παρασκευής για σχολεία – μηχανήματα