Την Τετάρτη διπλό Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού …

0
727
Ακολουθήστε μας στα social media

Την Τετάρτη διπλό Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού …

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01.11.2017 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης περιπτέρου.
2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και
εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών».
3. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2017 – 2018».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3
ου Τριμήνου 2017.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη
για την προστασία και ανάδειξη του Κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ. 168 και 169 Παπάγου».
6. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη
για την προστασία και ανάδειξη του Άλσους Χολαργού».
7. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη
για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».
Αριθ. Πρωτ. : 27956
Συνεδρίαση : 16
η
Πρόσκληση 16
ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Σελίδα 2
iv. ΓΕΝΙΚΑ
8. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», οικονομικού έτους 2018.
9. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», οικονομικού έτους 2018.
10. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχείο – Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών
Αττικής», οικονομικού έτους 2018.
Συνεδρίαση: 16
η
Ανακοινώσεις – Αιτήσεις
Χολαργός, 27.10.2017
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης


Καλείστε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 01.11.2017 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης:
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2018.
Συνεδρίαση: 17
η ΕΙΔΙΚΗ
Χολαργός, 27.10.2017
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης