Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου»

0
252
Ακολουθήστε μας στα social media

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου»

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 31η Ιανουαρίου 2024 (31.01.2024) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

                             Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

                                  ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ