Στα προγράμματα Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου

0
570
Ακολουθήστε μας στα social media

O Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου μπαίνει στα προγράμματα της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2019-2020, αναφορικά με την αειφορία και το περιβάλλον, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε.

Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου έκανε αποδεκτή την πρόταση, κρίνοντας κατάλληλο το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υπέβαλε ο Σύλλογος:

α) Ως προς το σκέλος αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού (χάρτης, βίντεο βιβλίο για τη Ρεματιά Χαλανδρίου Πεντέλης) από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων κατά την κρίση τους στα σχετικά με το περιβάλλον μαθήματα και προγράμματα και

β) ως προς το σκέλος των επισκέψεων σχολείων και την περιήγησή τους στη Ρεματιά.

Για την υλοποίηση του προγράμματος το υπουργείο θέτει τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
  • Η συμμετοχή των μαθητών να είναι προαιρετική.
  • Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται παρουσία του/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων.
  • Να μην υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και του σχολείου.
  • Να μην περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση.
  • Το μέρος του προγράμματος που υλοποιείται στο σχολείο να μην υπερβαίνει τις δύο διδακτικές ώρες και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
  • Η επίσκεψη των μαθητών στη Ρεματιά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τις διδακτικές επισκέψεις και να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους που θα επισκεφθούν οι μαθητές.