Προσλήψεις στον Δήμο Νέας Ιωνίας – Οι ειδικότητες.

0
74
Ακολουθήστε μας στα social media

Προσλήψεις στον Δήμο Νέας Ιωνίας – Οι ειδικότητες.

O Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει την πρόσληψη οκτώ ατόμων, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των πολιτιστικών- καλλιτεχνικών τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου, του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας και της οργάνωσης αθλητικών τµηµάτων».

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα εννέα μηνών.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

  • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ) – 1 θέση
  • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ) – 2 θέσεις
  • ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ω∆ΕΙΟΥ)  – 1 θέση
  • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ)  – 1 θέση
  • ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ)  – 1 θέση
  • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)  – 1 θέση
  • ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν στον φορέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, vharisi@neaionia.gr ή opan@neaionia.gr, σε ενιαίο αρχείο, (αναγράφοντας στη
θέση του αποστολέα το ονοµατεπώνυµο και την ειδικότητα), απευθύνοντας την στο τµήµα διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, υπόψη της κας Βασιλικής Χαρίση στο τηλ. 210- 2777721, 210-2759768 εσωτ. 18.

Καταληκτική ημερομηνία

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.