ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

0
783
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
Ακολουθήστε μας στα social media

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της αναδόχου

εταιρείας που αναδείχθηκε με διαγωνισμό, θα τοποθετηθούν πέντε νέα οικολογικά
συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων σε επιβαρυμένα σημεία της πόλης μας στις οδούς:
Αγίου Ιωάννου & Έαρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 88, Αγίου Ιωάννου 28, Ειρήνης & Έαρος, Αγίας Τριάδος & Ιουστινιανού.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

Τα αποτελέσματα της λειτουργίας  των υφιστάμενων έξι συστημάτων βυθιζόμενων κάδων

(τρία στην Κεντρική Πλατεία,  δύο  στην πλατεία  Αι Γιάννη και ένα στο Κοντόπευκο)
υπήρξαν πολύ  θετικά καθώς  εξαφανίστηκαν οι οσμές, αναβαθμίστηκε αισθητικά ο περιβάλλων χώρος και ελαχιστοποιήθηκε
συνολικά η όχληση που προκαλούσαν οι παλιοί κάδοι στα προαναφερόμενα σημεία.
O Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος                             O Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
      Ιωάννης Σιδέρης                                               Ιωάννης Σταθόπουλος