Παπάγου- Χολαργού: Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

0
206
Ακολουθήστε μας στα social media

Παπάγου- Χολαργού: Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ ότι η επόμενη διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27.02.2024 και ώρα 12:00-13:00

Οι ωφελούμενοι της τρέχουσας περιόδου, θα ειδοποιηθούν μέσω γραπτού μηνύματος(sms)  και email για την ώρα προσέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διανομής των ειδών στους ωφελούμενους και με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Βορείου Τομέα Αττικής/Δήμος Αμαρουσίου, ο νέος ανάδοχος έχει την υποχρέωση:

  • να τυποποιεί τα δέματα των ωφελούμενων σε συσκευασίες και να τα μεταφέρει με τα κατάλληλα οχήματα στον τόπο διανομής,
  • να τα εκφορτώνει,
  • να τα τοποθετεί στο σημείο,
  • να τα παραδίδει ταξινομημένα ανά κατηγορία δέματος στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος), διαθέτοντας το απαιτούμενο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή, ακολουθώντας τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ενεργώντας υπό την εποπτεία της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής για την εξασφάλιση συνεχούς ροής στη διανομή.

Καθώς η διανομή των προϊόντων γίνεται πλέον από τον προμηθευτή και μέσω ηλεκτρονικής αποθήκης από την οποία εξάγεται αμέσως μετά το πέρας της διανομής έντυπο καταμέτρησης υπολοίπων, θα πρέπει να τηρούνται οι ώρες προσέλευσης που έχουν υποδειχθεί σε κάθε δικαιούχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση από τον ίδιο θα μπορεί να τα λαμβάνει εκπρόσωπος με εξουσιοδότηση.

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν τη συγκεκριμένη ημέρα στους ωφελούμενους ,ανάλογα με τα μέλη της οικογένειάς τους, θα είναι τα εξής: