Πίνακας αποτελεσμάτων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα διερμηνέα Φαρσί- Νταρί

0
580
Ακολουθήστε μας στα social media

Οριστικός πίνακας των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης- πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα διερμηνέα Φαρσί- Νταρί για το Πρόγραμμα ESTIA, ο οποίος πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΝΦΝΧ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ -ΝΤΑΡΙ_05.11.2019