Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα: Πρόσκληση των Μελών οικονομικής Επιτροπής

0
555
Ακολουθήστε μας στα social media

Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα: Πρόσκληση των Μελών οικονομικής Επιτροπής

Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα:Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 8η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης (Βελτίωση και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στη Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας)» (Α.Μ. 129/2019).
2. Έγκριση 5ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.» (Α.Μ. 114/18).
3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αξιολόγησης τεχνικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας και άρδευσης Άλσους» (Α.Μ. 11/2020).
4. Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Σωτηρίου Μαράντου κατά Δήμου για επιβολή τέλους κοινοχρήστων χώρων).
5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου κ.κ. Ζ.Δρόσου και Μ.Παπαδημητρίου κατά τη συζήτηση αγωγής του έτερου δικηγόρου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου στο Ειρηνοδικείο Ν.Ιωνίας (διαδικασία περιουσιακών διαφορών).
• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ