Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα: Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ.

0
628
Ακολουθήστε μας στα social media

Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα: Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ.

Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα:Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020) καθώς και των αριθ. 40 και 163 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού σε κεκλεισμένων των θυρών ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων  και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει των αριθ. 126/2019  και 58/2020 αντίστοιχων αποφάσεων-εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα: Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ.
Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα: Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ.
  • Καλούνται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών κα Μαρία Λεβεντάκη, ο λογιστής του Δήμου κ. Ανδρέας Μανωλάτος και η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.» όπως παραστούν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω αρμοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το  μοναδικό θέμα της Η.Δ..

 

  • Επισημαίνεται ότι στην διά ζώσης σύγκληση του Δημ. Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-5-2020 και το άρθρο 14 παρ. 3 της ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32009/23-5-2020 περί τήρησης ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων, οπότε σας γνωρίζουμε ότι ανάλογη διαρρύθμιση θα υπάρχει και στην αίθουσα διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ