Νέα Ιωνία: Ανακοίνωση Διαγωνισμού και κληρώσεως

0
425

Νέα Ιωνία: Ανακοίνωση Διαγωνισμού και κληρώσεως

Νέα Ιωνία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νέα Ιωνία, 03.07.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                               Αρ. Πρωτ/λλου 15061

Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών                           ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα    :                                                                         Υπηρεσία Υποστηρίξεως Πληροφορικής
Ταχ. Δ/νση    :    Αγ. Γεωργίου 40                                  και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
και Αντλιοστασίου                                                  Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                               και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Πληροφορίες    :    Αλ. Ζαχαράκη                                 Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τηλέφωνο    :    213-2000.455                                             101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. δ/νση    :    azax@neaionia.gr                               Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-27.14.090

Θέμα:    Ανακοίνωση διαγωνισμού και κληρώσεως της επιτροπής διενεργείας αυτού.

Σχετ.:

Σε εκτέλεση των διατάξεων:
α)    του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841) και
β)    της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Αποφάσεως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540),
ανακοινούμε:
1)    Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας με τίτλο «Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014 έτους 2020», προϋπολογισμού 177.419,35 € πλέον ΦΠΑ. Περίληψη της διακηρύξεως του διαγωνισμού ευρίσκεται ανηρτημένη στην διαδικτυακή πύλη του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) υπ’ ΑΔΑ ΩΧ82ΩΚΥ-1ΑΒ.
2)    Διενέργεια στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40, δ΄ όροφος, δημοσίας ηλεκτρονικής κληρώσεως για την συγκρότηση της επιτροπής διενεργείας του ανωτέρω αναφερομένου διαγωνισμού. Ημερομηνία κληρώσεως η 07.07.2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ..
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπό σας.

    Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:
α)    Γραφείον Δημάρχου
β)    Φάκελος οικείου έργου
γ)    Χρονολογικό Αρχείο

Επικοινωνήστε μαζί μας Η boreiageitonia.gr ήρθε με σκοπό να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ενημέρωση. Σκοπός μας δεν είναι να γίνουμε απλώς «άλλη μία πηγή ενημέρωσης», σκοπός της Βόρειας Γειτονίας είναι να αλλάξει τον δήμο μας… να πάει ένα κλικ μπροστά. Θέλουμε η λέξη ενημέρωση να αποκτήσει άλλο νόημα, να γίνει πιο άμεση, πιο αξιόπιστη, πιο αδέσμευτη, πιο χαλαρωτική. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, μπορούμε όμως να το κάνουμε όλοι μαζί, γι’ αυτό και ζητάμε την δική σας συμβολή. Η Βόρεια Γειτονία εγγυάται ότι η γνώμη σας θα ακουστεί, ότι οι ειδήσεις, που θα μας δίνετε, θα προβάλλονται χωρίς λογοκρισία. Δεν κρυβόμαστε πίσω από ανωνυμίες, έχουμε παρελθόν και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Είμαστε εδώ δίπλα στον απλό πολίτη, τον εργαζόμενο, το συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, που του πίνουν το αίμα εδώ και χρόνια. Πάντα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ, με πολλή όρεξη για δουλειά και με πίστη στο ό,τι αγαπάμε μπορούμε να το ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ, να το κάνουμε καλύτερο!!! Σας καλωσορίζουμε στην Βόρεια Γειτονιά Το νέο μεγάλο portal με την υπογραφή της Δήμητρας Κούτρα και των άλλων δημοσιογράφων και τεχνικών. Επικοινωνία: boreiageitonia@gmail.com