Μαρούσι: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σχολικής Επιτροπής

0
433
Ακολουθήστε μας στα social media

Μαρούσι: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σχολικής Επιτροπής

Μαρούσι:Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (η χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Lap Top» και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των είκοσι ένα χιλιάδων τρακόσια ευρω (21.300,00 €)  πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού είκοσι  έξι  χιλιάδων τετρακοσίων  δώδεκα Ευρώ (26.412,00€).
Μαρούσι: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σχολικής Επιτροπής
Μαρούσι: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σχολικής Επιτροπής
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο 2ο όροφο του Δημοτικού Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), στις εικοσι τρείς (23) του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία είκοσι δυο (22) Ιουλίου ημέρα Τέταρτη και ώρα 12:00 π.μ λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Η boreiageitonia.gr ήρθε με σκοπό να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ενημέρωση. Σκοπός μας δεν είναι να γίνουμε απλώς «άλλη μία πηγή ενημέρωσης», σκοπός της Βόρειας Γειτονίας είναι να αλλάξει τον δήμο μας… να πάει ένα κλικ μπροστά.
Θέλουμε η λέξη ενημέρωση να αποκτήσει άλλο νόημα, να γίνει πιο άμεση, πιο αξιόπιστη, πιο αδέσμευτη, πιο χαλαρωτική. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, μπορούμε όμως να το κάνουμε όλοι μαζί, γι’ αυτό και ζητάμε την δική σας συμβολή. Η Βόρεια Γειτονία εγγυάται ότι η γνώμη σας θα ακουστεί, ότι οι ειδήσεις, που θα μας δίνετε, θα προβάλλονται χωρίς λογοκρισία.
Δεν κρυβόμαστε πίσω από ανωνυμίες, έχουμε παρελθόν και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Είμαστε εδώ δίπλα στον απλό πολίτη, τον εργαζόμενο, το συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, που του πίνουν το αίμα εδώ και χρόνια.
Πάντα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ, με πολλή όρεξη για δουλειά και με πίστη στο ό,τι αγαπάμε μπορούμε να το ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ, να το κάνουμε καλύτερο!!! Σας καλωσορίζουμε στην Βόρεια Γειτονιά Το νέο μεγάλο portal με την υπογραφή της Δήμητρας Κούτρα και των άλλων δημοσιογράφων και τεχνικών.
Επικοινωνία: boreiageitonia@gmail.com