Θέατρο στα σχολεία του Χαλανδρίου από τον Δήμο Χαλανδρίου

0
417
Θέατρο στα σχολεία του Χαλανδρίου από τον Δήμο Χαλανδρίου
Θέατρο στα σχολεία του Χαλανδρίου από τον Δήμο Χαλανδρίου

Θέατρο στα σχολεία του Χαλανδρίου από τον Δήμο Χαλανδρίου

Θέατρο στα σχολεία του Χαλανδρίου από τον Δήμο Χαλανδρίου οργανώνει και πραγματοποιεί ένα σημαντικό πολιτιστικό

έργο στα δημόσια σχολεία του Χαλανδρίου ενισχύοντας μ’ αυτό τον τρόπο, στη συνείδηση των παιδιών, μια ευρύτερη διάσταση του σχολείου.
Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, προσφέρει θεατρικές παραστάσεις σε ΟΛΟ το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης από την προσχολική αγωγή
μέχρι τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους του σχολείου και κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τη γνώση και την εκπαίδευση με τις πολιτιστικές δράσεις και θα

παρέχουμε στους μαθητές μας μια συνολικότερη μόρφωση η οποία ευελπιστούμε και εργαζόμαστε να καθιερωθεί και να εντάξει ένα μεγαλύτερο εύρος καλλιτεχνικών εκφράσεων.

Στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2017 -2018 έχουν ξεκινήσει καθώς και θα πραγματοποιηθούν,

έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, 58 θεατρικές παραστάσεις.

Γίνεται φανερό πως πρόκειται για μια προσπάθεια και ένα πρόγραμμα το οποίο

αναφέρεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και δεν αφορά στην επιλεκτική παρουσίαση παραστάσεων ή στην περιορισμένη επιλογή μαθητών.

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές γιατί πιστεύουμε και ελπίζουμε σε όλους του νέους ανθρώπους. Σε ένα πιο πολιτισμένο μέλλον.

Θέατρο στα σχολεία του Χαλανδρίου από τον Δήμο Χαλανδρίου
Θέατρο στα σχολεία του Χαλανδρίου από τον Δήμο Χαλανδρίου

Θέατρο στα σχολεία του Χαλανδρίου από τον Δήμο Χαλανδρίου