Δήμου Γαλατσίου: Πίνακες αποτελεσμάτων Σ.Μ.Ε  1/2023 πρόσληψης προσωπικού.

0
77
Ακολουθήστε μας στα social media

Δήμου Γαλατσίου: Πίνακες αποτελεσμάτων Σ.Μ.Ε  1/2023 πρόσληψης προσωπικού.

Πίνακες αποτελεσμάτων Σ.Μ.Ε  1/2023 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡ_ ΧΟΡΩΝ