Δήμος Πεντέλης: Και επίσημα στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων

0
150
Ακολουθήστε μας στα social media

Δήμος Πεντέλης: Και επίσημα στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης η συμμετοχή του Δήμου στον φορέα Τεχνικής Βοήθειας με την επωνυμία Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων που αποτέλεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης στην 7η Τακτική Συνεδρίαση, την Τρίτη 19/3.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Πεντέλης θα αποτελεί πλέον έναν από τους 90 και πλέον δήμους του Δικτύου για την ανάπτυξη και διασφάλιση ενός ισχυρού συστήματος πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, σύμφωνα με τη διακήρυξή του, στοχεύει:

  • Στην πρόβλεψη, έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και απειλών στη ζώνη ευθύνης των δήμων – μελών.
  • Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικασιών και προγραμμάτων ετοιμότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Στην εφαρμογή ορθών πρακτικών για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών.
  • Στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων διαχείρισης κρίσεων.
  • Στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και συνεργιών φορέων και τη δημιουργία πλέγματος ασφάλειας της κοινωνίας, μέσω της «διαλειτουργικότητας».

Η δήμαρχος Νατάσσα Κοσμοπούλου δήλωσε σχετικά με την απόφαση: «Γινόμαστε μέτοχοι στη δημιουργία μιας μεγάλης αυτοδιοικητικής οχύρωσης για την πρόληψη και την ανθεκτικότητα των πόλεών μας, διασφαλίζοντας από τη μία τις προϋποθέσεις ετοιμότητας για τη θωράκιση του Πεντελικού όρους και αναπτύσσοντας παράλληλα τις ικανότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση και αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων προς όφελος των πολιτών».