Δήμος Μεταμόρφωσης: Ξεκινούν οι αιτήσεις για δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές.

0
209
Ακολουθήστε μας στα social media

Δήμος Μεταμόρφωσης: Ξεκινούν οι αιτήσεις για δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος «Στηρίζουμε τους μαθητές».

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μαθητών που οι οικογένειες τους αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν στο κόστος παρακολούθησης φροντιστηρίου.

Η παρεχόμενη δράση παρέχεται αφιλοκερδώς από φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών της περιοχής που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του μαθητή και της μαθήτριας, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά προβλήματα (ανεργία, αναπηρία).

 

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής από το κηδεμόνα του μαθητή/τριας, θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά.

 

1. Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου γονέα-κηδεμόνα και παιδιού/ιών

2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο του μαθητή

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Γονέα/Κηδεμόνα ή λογαριασμός ΔΕΚΟ

4. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε1.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Κάθε άλλο έγγραφο, εφόσον υπάρχει και αποτελεί κοινωνικό κριτήριο όπως κάρτα ανεργίας, γνωμάτευση αναπηρίας και άλλο.

 

Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει πρόσφατα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε δομές της Κοινωνικής Υπηρεσίας για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς υπάρχουν στο αρχείο μας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Κοινωνική Υπηρεσία επί της οδού Κορίνθου 21, καθημερινά τις ώρες 12:00-16:00 από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2132012988 -985 (κοινωνική λειτουργός: Ανδρομάχη Αλαμάνου)