Δήμος Γαλατσίου: Πρόσκληση συμμετοχής στα Δωρεάν Σεμινάρια Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών του WOMENTORS 2023 – 2024.

0
102
Ακολουθήστε μας στα social media

Δήμος Γαλατσίου: Πρόσκληση συμμετοχής στα Δωρεάν Σεμινάρια Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών του WOMENTORS 2023 – 2024.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Γαλατσίου σας ενημερώνει για την Πρόσκληση Συμμετοχής στα Δωρεάν Σεμινάρια Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών από 18-35 ετών του WOMENTORS 2023-24, που  υλοποιείται από  το  κοινωφελές  Ίδρυμα  Λαμπράκη  για  τέταρτη  συνεχή  χρονιά.

Το  πρόγραμμα WOMENTORS έχει ως σκοπό την πολύπλευρη ενδυνάμωση γυναικών ηλικίας 18- 35 ετών σε όλη τη χώρα, ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους και να  αναλάβουν  τον  πλήρη  έλεγχο  της  ζωής  τους  στον  οικονομικό,  κοινωνικό  και πολιτικό  τομέα, με  δεδομένο ότι η  χώρα  μας βρίσκεται ακόμα  στην τελευταία  θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η ενδυνάμωση πραγματοποιείται μέσω σεμιναρίων, βιντεο-αφηγήσεων γυναικών που δραστηριοποιούνται    σε    διάφορους    τομείς,    mentoring    και    δικτύωσης.    Οι ενδιαφερόμενες   γυναίκες   μπορούν   να   συμμετάσχουν   είτε   διά   ζώσης   είτε διαδικτυακά. Ειδικότερα,  θα  πραγματοποιηθεί μια  σειρά  τεσσάρων ημερίδων στην Αθήνα  και  τη  Θεσσαλονίκη,  διάρκειας  7-8  ωρών  έκαστη,  που  θα  γίνουν  τα Σαββατοκύριακα. Διαδικτυακά προσφέρεται μια σειρά 9 σεμιναρίων, μέσης διάρκειας 2-3  ωρών  έκαστο.  Mετά  το  πέρας  της  συστηματικής  παρακολούθησης  όλων  των σεμιναρίων όλες οι συμμετέχουσες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής.

Τα σεμινάρια ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές:

  • Καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων Έμφυλα στερεότυπα
  • Εναρμόνιση προσωπικής/επαγγελματικής ζωής  Η γυναίκα στο εργασιακό περιβάλλον  Καλλιέργεια επιχειρηματικής σκέψης και start-ups Συμμετοχή της γυναίκας στην πολιτική
  • H γυναίκα ως ενεργή και ενήμερη πολίτης Υγεία της γυναίκας
  • Ασφάλεια στην εργασία
  • Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά της γυναίκας Θεσμικό πλαίσιο, δομές και μηχανισμοί στήριξης της γυναίκας

Παρακάτω θα  βρείτε  τη  φόρμα  συμμετοχής, στην οποία μπορούν να  δηλώσουν το ενδιαφέρον τους οι νέες γυναίκες που θέλουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του προγράμματος:

Αίτηση  Συμμετοχής  στα  Δωρεάν  Σεμινάρια  Ενδυνάμωσης  WOMENTORS  2023-24 (google.com)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2023 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την επιλογή των συμμετεχουσών.

Τα  σεμινάρια  WOMENTORS  θα  πραγματοποιούνται  σε  ημέρες  και  ώρες  που  θα εξυπηρετούν   την   πλειονότητα   των   συμμετεχουσών,   λαμβάνοντας   υπόψη   τις υποχρεώσεις γυναικών που διανύουν τις σπουδές τους (π.χ. εξεταστικές περιόδους) ή  εργάζονται,  και το  χρονοδιάγραμμα  θα διαμορφωθεί με  τρόπο ευέλικτο,  ώστε  να συνδυάζει  τις  ποικίλες  υποχρεώσεις  τους.  Επιπλέον,  τα  online  σεμινάρια  θα  είναι διαδραστικά και συμμετοχικά και θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2023.

Τα    σεμινάρια    αποτελούν    μέρος    ενός    ενιαίου    προγράμματος    πολύπλευρης ενδυνάμωσης της γυναίκας. Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να τα παρακολουθήσει κάποια γυναίκα επιλεκτικά.

Στις Συχνές Ερωτήσεις της ιστοσελίδας του WOMENTORS, θα βρείτε αναλυτικότερη ενημέρωση για το πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2103626150 και στο email: info@womentors.gr 

Το  έργο  WOMENTORS  υλοποιείται στο  πλαίσιο του προγράμματος  Active  citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014  – 2021, γνωστού ως  EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της  κοινωνίας  των πολιτών  και  στην  ανάδειξη  του  ρόλου  της  στην  προαγωγή  των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος  Active  citizens  fund  για  την  Ελλάδα  έχουν αναλάβει  από  κοινού  το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.