ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για 134 προσλήψεις.

0
99
Ακολουθήστε μας στα social media

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για 134 προσλήψεις.

Δήμος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 53 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Παρατίθενται οι ειδικότητες:

 1. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 4 θέσεις
 2. ΔΕ Οδηγών – 12 θέσεις
 3. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 12 θέσεις
 4. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 25 θέσεις

Πού θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • είτε αυτοπροσώπως,
 • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον, σύμφωνα με το proson, η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 12134, Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Ιωάννας Σαββάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2105701102, 2105701099).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δήμος Αμαρουσίου 

Ενεργές για ακόμη λίγες ημέρες είναι οι αιτήσεις για την κάλυψη, συνολικά 81 θέσεων εργασίας, στον Δήμο Αμαρουσίου.

Οι ειδικότητες των θέσεων έχουν ως εξής:

 1. ΠΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΠΙΑΝΟ) – 1 θέση
 2. ΠΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στα ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) – 1 θέση
 3. ΠΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) – 3 θέσεις
 4. ΠΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ) – 1 θέση
 5. ΠΕ Καλών Τεχνών (Ειδίκευση ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ) – 3 θέσεις
 6. ΠΕ Ιστορικών Τέχνης – 1 θέση
 7. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΠΙΑΝΟ) – 16 θέσεις
 8. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στην ΚΙΘΑΡΑ) – 9 θέσεις
 9. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΒΙΟΛΙ) – 3 θέσεις
 10. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ) – 1 θέση
 11. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ) – 1 θέση
 12. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ) – 1 θέση
 13. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΦΛΑΟΥΤΟ) – 1 θέση
 14. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στην ΤΡΟΜΠΕΤΑ) – 1 θέση
 15. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στη ΜΟΝΩΔΙΑ – ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ) – 1 θέση
 16. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στη ΜΟΝΩΔΙΑ) – 2 θέσεις
 17. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στη ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ) – 1 θέση
 18. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στα ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) – 2 θέσεις
 19. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΙΑΝΟ) – 2 θέσεις
 20. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στο ΑΡΜΟΝΙΟ) – 2 θέσεις
 21. ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (Ειδίκευση στα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) – 1 θέση
 22. ΔΕ Μουσικών (Ειδίκευση στην ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ) – 2 θέσεις
 23. ΔΕ Μουσικών (Ειδίκευση στο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΣΟ) – 2 θέσεις
 24. ΔΕ Μουσικών (Ειδίκευση στο ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ) – 1 θέση
 25. ΔΕ Μουσικών (Ειδίκευση στο ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ) – 1 θέση
 26. ΔΕ Μουσικών (Ειδίκευση στα ΝΤΡΑΜΣ) – 3 θέσεις
 27. ΔΕ Μουσικών (Ειδίκευση στη ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ) – 1 θέση
 28. ΔΕ Εκπαιδευτών (Ειδίκευση ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ) – 1 θέση
 29. ΔΕ Εκπαιδευτών (Ειδίκευση ΚΟΠΤΙΚΗ – ΡΑΠΤΙΚΗ) – 1 θέση
 30. ΔΕ Αγιογραφίας – 1 θέση
 31. ΔΕ Ψηφιδογράφων – Υαλογράφων – 1 θέση
 32. ΔΕ Χορού (Ειδίκευση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ – LATIN ΧΟΡΟΙ) – 5 θέσεις
 33. ΔΕ Χορού (Ειδίκευση στο ΧΙΠ ΧΟΠ) – 1 θέση
 34. ΔΕ Χορού (Ειδίκευση στο ORIENTAL) – 1 θέση
 35. ΔΕ Χορού (Ειδίκευση στο SALSA) – 2 θέσεις
 36. ΔΕ Χορού (Ειδίκευση στο ΜΠΑΛΕΤΟ) – 3 θέσεις
 37. ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη:

 • είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: crepapis@maroussi.gr (η αίτηση υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf),
 • είτε αυτοπροσώπως,
 • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον, σύμφωνα με το proson, εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Επιχείρησης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», οδός Βασ. Σοφίας, αριθ. 85, Μαρούσι, Τ.Κ. 151-24,1ος όροφος, υπ’ όψιν κ. Χρήστου Ρεπαπή (τηλ. επικοινωνίας: 210-8056314-5).

Καταληκτική ημερομηνία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα γίνεται από τις 19 Σεπτεμβρίου έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

Δείτε εδώ και εδώ τις προκηρύξεις.