Αγία Παρασκευή: Συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

0
533
Ακολουθήστε μας στα social media

Αγία Παρασκευή: Συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Αγία Παρασκευή:  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Ευπρέπεια Καψοκεφάλου, προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 18.00 με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 79/2020 Απόφασης Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής σχετικά με την έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

Αγία Παρασκευή: Συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
Αγία Παρασκευή: Συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

3. Εκ νέου ορισμός εκκαθαριστών για την ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

4. Λήψη απόφασης περί έκδοσης ανακοίνωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός της απαλλοτρίωσης, για την κατασκευή σχολείου, στην περιοχή «Τσακού» του Δήμου μας, να προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση, ή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται αυτή να καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ναν προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ «5002233», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κωβαίος-Ντούσκος Ν.).

6. Απομάκρυνση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό ΕΙΡΗΝΗΣ 75, κατόπιν εγγράφου του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και αίτημα της δικαιούχου για μετατόπισή του σε νέα θέση (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

7. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, δικαιούχο περιπτέρου επί της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ 1 & Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, για τη μετατόπισή του στη θέση του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΛΒΕΤΙΑΣ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

8. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου (πεύκο) επί της οδού Αλ. Παναγούλη αρ. 54 και Καραολή & Δημητρίου, Ο.Τ. 282, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

9. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 961,83 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 33, 57, 58, 68. 138, 546, 1165, 1167, 1168, 1173, 1217, 1231,1232, 1236/2020, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ., γ) μέτρα αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συνεδρίαση στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://live.localtv.gr/zontani-sindesi-dimos-agias-pasask…/