Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού

0
62
Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού
Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού

Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν ΟΦ Χολαργού και Άρης Χολαργού γνωστοποίησαν την πρόθεση τους από εδώ και πέρα στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ενιαία συνεργασία.

Αφού τα δυο ανδρικά τμήματα θα συμμετέχουν στις αντίστοιχες κατηγορίες της ΕΠΣΑ, οι ακαδημίες των δυο συλλόγων θα συμπορευτούν.

Η ανακοινωση

Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού
Ανακοίνωση συγχώνευσης ΟΦ Χολαργού με Άρη Χολαργού

ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε